Rynek pracy i działalność gospodarcza w Józefowie

Rynek pracy i działalność gospodarcza w Józefowie

Malownicza miejscowość poza walorami turystycznymi należy do miast, które z roku na rok prężnie się rozwijają. Działa tu wielu przedsiębiorców, którzy chcą pracować lokalnie – bez konieczności wyjazdu do innych, większych miast. Warto więc przeanalizować dokładne statystyki, aby wiedzieć jak właściwie kierować swoim potencjalnym biznesem. Józefów nie należy do największych miejscowości, ale z roku na rok zyskuje coraz większe zainteresowanie. Być może już niedługo branż turystyczna zdominuje rynek. Na ten moment jednak sytuacja jest mocno zróżnicowana.

Jakie branże są najczęściej wybieranymi w Józefowie?

Zarówno w roku 2020, jak i 2021 największą grupę przedsiębiorców stanowiły osoby działające w handlu hurtowym i detalicznym, a także specjalizujących się w naprawie pojazdów mechanicznych. Na drugim miejscu znaleźli się pracownicy w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej. Tych również od zeszłego roku przybyło. Przetwórstwo przemysłowe zajmuje obecnie trzecią grupę wśród osób prowadzących działalność gospodarczą. Tu liczby pozostają niemal niezmienne. Dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Józefowa cieszy się także branża budowlana. Tylko w ciągu ostatniego roku przybyło dziesięć nowych firm działających w tym obrębie.

Ostatnie miesiące pokazały, że pomimo pandemii w kraju w mieście wciąż powstają nowe firmy, skupiające się między innymi na pomocy społecznej, informacji i komunikacji, jak również edukacji. Najmniejszą popularnością cieszy się tu Administracja publiczna i obrona narodowa – w tej klasyfikacji w obecnym roku działa tylko jedno przedsiębiorstwo. To wyniki zaczerpnięte z CEiDG. Pokazują jednak, że pomimo niezwykle trudnych momentów dla przedsiębiorców w całym kraju, mieszkańcy Józefowa wciąż prężnie działają.