Józefów inwestuje w kulturę i rozrywkę

Józefów inwestuje w kulturę i rozrywkę

Rok 2021 – udany pod względem rozwoju infrastruktury miejskiej

Jak można podsumować ubiegły rok pod względem inwestowania w rozwój jakości życia mieszkańców? Rok 2021 był pod tym względem bardzo udany. Nie tylko udało się z powodzeniem zakończyć większość planowanych inwestycji, ale również jasno nakreślono perspektywę dalszego rozwoju.

Większość inwestycji, które albo zrealizowano, albo praca nad nimi będzie kontynuowana, dotyczy zarówno kultury, oświaty, jak i szeroko pojętej rekreacji.

Do grudnia 2021 roku udało się zrealizować m.in. takie przedsięwzięcia jak: budowa nowoczesnych boisk przy jednej ze szkół podstawowych, wyposażenie placu zabaw przy innej szkole podstawowej oraz finalizacja projektów innych inwestycji.

Jednym z najważniejszych takich projektów jest przebudowa i modernizacja willi typu świdermajer przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego, w której ma powstać Dom Nauki i Sztuki. Inwestycja ma zostać zakończona pod koniec bieżącego roku. Będzie to ważne miejsce dla społeczności miasta Józefowa.

W związku z tym, że budynek jest zabytkowy, prace muszą być wykonywane z dużą pieczołowitością. Ich celem jest „nadanie” budynkowi nowych funkcji. To jeden z najważniejszych projektów z zakresu kultury realizowanych przez Józefów.

Inne istotne dla miasta projekty

Podobne znaczenie dla miasta ma adaptacja i modernizacja budynku, który znajduje się przy ulicy Wawerskiej. Jest to siedziba byłej stacji kolejki wąskotorowej. W miejscu tym ma powstać „Stacja Integracja”. W chwili obecnej trwają prace projektowe.

Bardzo ciekawym i atrakcyjnym dla wszystkich mieszkańców Józefowa i okolic oraz turystów jest projekt, którego celem jest przywrócenie funkcji rekreacyjnych rzece Świder, a właściwie zagospodarowanie jej brzegów na potrzeby relaksu.

Kolejny projekt, nad którym trwają prace, dotyczy budowy nowych placówek publicznych: przedszkola oraz biblioteki.

Miastu udało się w 2021 roku znaleźć oszczędności, dzięki którym istnieje realna szansa finalizacji innych, inspirujących projektów. Warto tu wspomnieć między innymi o udostępnieniu zdrojów wody pitnej. Miejsce to ma powstać przy jednym z miejskich placów zabaw.

Więcej informacji – na stronie internetowej Miasta Józefowa.