Nowy obiekt sportowy w Józefowie

Nowy obiekt sportowy w Józefowie

Sala gimnastyczna w nowej odsłonie

Już za nieco ponad dwa lata w Józefowie powstanie, a właściwie – zostanie rozbudowana i zmodernizowana – znajdująca się przy Szkole Podstawowej nr 2 sala gimnastyczna. Projekt zakłada zwiększenie kubatury obiektu, duże zmiany architektoniczne i co za tym idzie – znaczące rozszerzenie oferty sportowej dla użytkowników.

Dzięki kompleksowemu remontowi i przebudowie, w sali, w tym samym czasie, można będzie uprawiać różne dyscypliny i np. rozgrywać mecze. Poza funkcjami typowo sportowymi nowa sala zapewni również wiele innych możliwości aktywizujących miejscową społeczność.

Wiadomo już jaki będzie koszt całego przedsięwzięcia – inwestycja zostanie zrealizowana za sumę niemal dziewiętnastu milionów złotych. Na budżet projektu składają się środki pozyskane przez inwestora w ramach programu rządowego Polski Ład.

Zgodnie z podpisaną z wykonawcą umową – sala gimnastyczna w nowej „wersji” ma zostać oddana do użytku w terminie do trzydziestu miesięcy.

Ważna inwestycja sportowa

Inwestycja, o której mowa jest ważna nie tylko dla młodzieży SP nr 2, ale również dla innych mieszkańców miasta i okolic, którzy są zainteresowani aktywnym spędzaniem wolnego czasu.

W zmodernizowanym obiekcie możliwe będzie również organizowanie różnych turniejów, angażujących pasjonatów wielu dyscyplin sportowych. Obecnie istniejąca sala gimnastyczna radykalnie zmieni swoje „oblicze”.

Budynek, w którym się znajduje zostanie przebudowany i rozbudowany. Sama sala zostanie natomiast rozebrana, podobnie jak towarzyszące jej obiekty techniczne. Nowa sala będzie miała powierzchnię sześciuset kilkudziesięciu metrów kwadratowych, co pozwoli na optymalne wykorzystanie jej na potrzeby młodych (i nie tylko) sportowców.

Główny podział zakłada stworzenie trzech „modułów”, dzięki czemu jedocześnie można będzie tu prowadzić różne zajęcia. Obiekt zostanie wyposażony w nowoczesny sprzęt techniczny. Powstanie również nowoczesne zaplecze sanitarne, które (podobnie jak cały budynek) zostanie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.