Są szanse na realizację ważnej inwestycji drogowej w Józefowie

Są szanse na realizację ważnej inwestycji drogowej w Józefowie

Projekt nowej trasy drogi 801?

Ta inwestycja od wielu lat znajduje się w zamysłach włodarzy Józefowa i ościennych miejscowości. Z powodów organizacyjnych i materialnych do tej pory nie udało się jej jednak ani zrealizować, ani „wyprowadzić” ze sfery teorii.

Wiele wskazuje na to, że teraz sytuacja ta zmieni się i już niedługo zaczną się konkretne prace projektowe, które co prawda również zajmą kilka lat, jednak będą prowadzić do oczekiwanego przez mieszkańców zakończenia.

Planowana inwestycja jest wielopłaszczyznowa, jednak jej główną osią jest nowy przebieg drogi 801 – bardzo ważnej dla kierowców z Józefowa i z okolic oraz przyjezdnych.

Jeśli trasa zostałaby wytyczona na nowo, w sposób bardziej efektywny i optymalny wobec rzeczywistego zapotrzebowania – byłoby to znaczące ułatwienie dla wszystkich zmotoryzowanych. Dzięki nowemu przebiegowi drogi w sposób znaczący zwiększyłaby się płynność ruchu w Józefowie.

Konieczne wielostronne konsultacje

Wszelkie prace związane z trasą 801 muszą być konsultowane przez miasto z innymi stronami. Wynika to z jej statusu prawnego – jest to droga wojewódzka. Kilka dni temu w Józefowie gościli przedstawiciele wojewódzkiej komisji do spraw infrastruktury.

Rozmowy były owocne i perspektywiczne. Po raz pierwszy od wielu lat widać zaangażowanie różnych podmiotów (nie tylko miejskiego) w realizację zamierzeń związanych z modernizacją józefowskiego odcinka drogi.

To dobry prognostyk – nie tylko, jeśli chodzi o samo wytyczenie i budowę nowej „wersji” drogi 801 na wysokości Józefowa, ale również wykonanie wielu prac dodatkowych, dzięki którym trasa będzie nowoczesna, bezpieczna i komfortowa dla kierowców, ale również dla pieszych.

W ramach rozmów przedstawiono różne problemy związane z budową i modernizacją dróg w Józefowie. Interesujące okazały się m.in. ustalenia dotyczące zainstalowania oświetlenia w newralgicznych, z punktu widzenia ruchu drogowego miejscach, czy też budowy ronda.

Więcej informacji – na stronie internetowej miasta.