Synagoga w Józefowie doczeka się remontu. Wsparcie otrzymają również kościoły

Synagoga w Józefowie doczeka się remontu. Wsparcie otrzymają również kościoły

Gmina Józefów zdobyła fundusze, które zostaną wykorzystane na prace renowacyjne i budowlane w dawnym budynku synagogi zlokalizowanym w Józefowie. Józefów jest jednym z beneficjentów Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, który już wcześniej zapewnił gminie wsparcie finansowe na przeprowadzenie remontu kościołów w miejscowościach Józefów oraz Górecko Kościelne. Teraz, gmina znalazła się na liście samorządów, które będą miały okazję skorzystać z drugiej edycji tego programu.

Obecnie, dawny budynek synagogi pełni rolę biblioteki oraz miejsca noclegowego. Roman Dziura, burmistrz Józefowa, zauważa konieczność racjonalizacji kosztów i polepszenia efektywności ogrzewania obiektu. W ramach przeprowadzanych prac, planowane jest wymienienie systemu centralnego ogrzewania w całym budynku. Dodatkowo, zamierza się stworzyć nową kotłownię w siedzibie lokalnego ośrodka pomocy społecznej (MOPS), która będzie dostarczać ciepło do synagogi. Obecnie energia cieplna jest dostarczana do budynku z kotłowni znajdującej się w ośrodku kultury, który jest znacznie bardziej oddalony od zabytkowej synagogi niż MOPS.