Jak skorzystać z rządowych programów "Czyste powietrze" i "Mój prąd"? – spotkanie informacyjne w Józefowie

Jak skorzystać z rządowych programów "Czyste powietrze" i "Mój prąd"? – spotkanie informacyjne w Józefowie

Obywatele miasta oraz gminy Józefów mają okazję zdobyć cenne informacje na temat rządowych inicjatyw „Czyste powietrze” oraz „Mój prąd”. Spotkanie o charakterze edukacyjnym odbędzie się 27 września, godzina 10:00, w lokalnym ośrodku kultury. Celem tych programów jest pomoc finansowa dla właścicieli nieruchomości, na realizację różnych przedsięwzięć związanych z ekologią.

Program „Czyste powietrze”, to propozycja dla właścicieli czy współwłaścicieli domów jednorodzinnych, zarówno już stojących jak i będących w trakcie budowy. Dofinansowanie z tego programu może być wykorzystane na różnego rodzaju prace modernizacyjne. Należą do nich wymiana starych pieców na węgiel na nowoczesne piece gazowe, docieplanie budynków czy wymiana okien i drzwi. Dodatkowo, możliwe jest także montowanie instalacji korzystających z odnawialnych źródeł energii, takich jak panele solarne.

Drugi z programów, „Mój prąd”, skupia się przede wszystkim na obszarach o niższym stopniu urbanizacji. Głównym celem tej inicjatywy jest promowanie i dofinansowywanie budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych, umożliwiających produkcję energii odnawialnej. Subwencja z tego programu może pokryć do połowy kosztów budowy takiej instalacji, o mocy w przedziale od 2 do 10 kW.

Podczas spotkania w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się więcej na temat korzystania z tych dotacji. Eksperci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie udzielą odpowiedzi na wszystkie pytania oraz pomogą w orientacji w procedurach związanych z uzyskaniem i rozliczaniem tych funduszy.