Zmiany na stanowiskach sołtysów w niektórych miejscowościach i zarządach osiedli w Józefowie

Zmiany na stanowiskach sołtysów w niektórych miejscowościach i zarządach osiedli w Józefowie

We wsiach takich jak Borowina, Brzeziny, Długi Kąt, Górecko Stare, Majdan Nepryski i Tarnowola doszło do zmiany osób pełniących funkcję sołtysa. W Borowinie tę prestiżową rolę objęła Małgorzata Torbiak, w Brzezinach obowiązki sołtysa przejęła Anna Łokaj. W Długim Kącie stanowisko to przypadło Monice Litwin, zaś w Górecku Starym tytuł sołtysa zdobyła Karolina Kukiełka. W Majdanie Nepryskim funkcję sołtysa będzie teraz pełnić Barbara Berdzik, natomiast w Tarnowoli nowym sołtysem została Teresa Droździel.

Interesującym faktem jest to, że wielu dotychczasowych sołtysów z powodzeniem ubiegało się o kolejną kadencję. Są to między innymi: Stanisław Tor z Czarnego Lasu, Henryk Żmuda z Górników, Grzegorz Kolasiński z Hamerni, Marek Rawiak z Majdania Kasztelańskiego czy Małgorzata Mazurek z Samsonówki. Funkcje sołtysów będą nadal pełnić także Jan Kusiak z Siedlisk, Lucyna Burda ze Stanisławowa oraz Mariusz Radymiak z Sołectwa Szopowego.

Natomiast w Józefowie doszło do zmiany na stanowisku przewodniczącego jednego z trzech zarządów osiedli. Agnieszka Maryńczak została nową przewodniczącą Osiedla Pardysówka, zastępując poprzednika. Na pozostałych dwóch stanowiskach nie doszło do zmian – Zarząd Osiedla Centrum nadal będzie kierować Dariusz Szkałuba, a Krzysztof Babiuch pozostanie na czele Zarządu Osiedla Morgi.