W Józefowie o mało nie doszło do pożaru lasu

W Józefowie o mało nie doszło do pożaru lasu

Zdarzenie, które mogło skończyć się tragicznie, miało miejsce w gminie Józefów. Dzięki czujności jednego z przechodniów udało się zapobiec poważnym stratom. Na terenie Długiego Kąta nieznani sprawcy podpalili trzy ogniska. Gdy zostali zauważeni przez ludzi, szybko opuścili miejsce zdarzenia. Informacje na ten temat zostały przekazane do PSP Biłgoraj przez Nową Gazetę Biłgorajską.

Warto przypomnieć, że w obrębie lasów i terenów śródleśnych jak również w odległości do 100 metrów od granicy lasu, jakiekolwiek działania mogące spowodować zagrożenie są zakazane. Szczególnie dotyczy to:

  1. rozpalania ognia poza miejscami do tego przeznaczonymi przez właściciela lasu czy nadleśniczego,
  2. korzystania z otwartego ognia,
  3. wypalania roślinności i górnej warstwy gleby.

Oprócz kary finansowej do 500 zł za rozpalenie ogniska w lesie, która jest przyznawana na mocy art. 83 § 3 Kodeksu wykroczeń, sprawca może otrzymać dodatkowe 500 zł grzywny za zniszczenie roślin na cudzej ziemi. Zgodnie z art. 156 § 1 Kodeksu wykroczeń osoba, która niszczy nasadzenia, sadzonki lub trawę na nie swoim terenie leśnym lub rolnym, musi liczyć się z karą do 500 złotych albo karą nagany.