Naturalne środowisko w gminie Józefów

Naturalne środowisko w gminie Józefów

Nie jest żadną tajemnicą, że coraz więcej uwagi poświęca się naturalnemu środowisku, w którym żyjemy. Jest wiele programów związanych z ekologią i ochroną przyrody, które mają nie tylko uświadamiać, ale również wprowadzać chęć działań zarówno na szczeblu lokalnym, jak i ogólnokrajowym. Postanowiliśmy więc przybliżyć sytuację, w której obecnie znajduje się gmina Józefów.

Jeden z najczystszych regionów.

Nasze środowisko bez wątpienia należy do jednych z najwyższych pozycji w skali całej Polski, jeśli chodzi o czystość. Wynika to przede wszystkim z faktu, że ponad połowa gminy porośnięta jest lasami. Na ten moment ich obecność stanowi 56,4% całego terenu. Nie ma tu zakładów przemysłowych na dużą skalę. Nieco mniejsze przedsiębiorstwa skupiają się głównie na przetwórstwie drewna, dlatego niewiele tu firm, które realnie mogłyby zanieczyszczać powietrze. Należy podkreślić, iż obecne warunki zostały również stworzone na skutek gazyfikacji gminy. W porównaniu z innymi obszarami Polski nie tu również nadmiernego ruchu samochodowego. Sztuczne nawozy w uprawach zostają wyparte przez te naturalne. To doskonale świadczy o mieszkańcach i ich podejściu do ekologii.

Zaletą gminy są również wody posiadające wysoką klasę czystości. W wielu z nich można spotkać pstrąga – niezwykle wymagającą rybę, która żyje wyłącznie w bardzo czystych zbiornikach wodnych. Informacja ta została uzyskana przez specjalistyczne badania przeprowadzone przez WIOŚ w Zamościu.

Wiele atrakcji oraz Parków Krajobrazowych

Zaletą gminy Józefów jest obecność kilku obszarów chronionych, do których zalicza się: Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej, Krasnobrodzki Park Krajobrazowy oraz Otulina Roztoczańskiego Parku Narodowego. Warto nadmienić, że dla turystów zafascynowanych przyrodą na naszym obszarze odnaleźć można także rezerwat krajobrazowo – leśny „Szum” oraz rezerwat krajobrazowy „Czartowe Pole”. To wymarzone warunki do pieszych wędrówek i odpoczynku na świeżym powietrzu. Bez względu na porę roku.