Badanie mobilności w Józefowie

Badanie mobilności w Józefowie

Analiza ruchu w granicach metropolii warszawskiej

Na terenie miejscowości należących do metropolii warszawskiej odbywa się badanie, którego celem jest ustalenie trendów kształtujących się w zakresie mobilności mieszkańców. Badanie przeprowadzane jest metodą ankietową.

W badaniu „przewidziano” również miejsce dla mieszkańców Józefowa. W mieście i w gminie Józefów zostanie przeprowadzonych dwadzieścia wywiadów.

W jaki sposób wyłonieni zostaną respondenci? Będzie to najpopularniejsza metoda, czyli o tym, kto będzie mógł wypowiedzieć się za pośrednictwem ankiety zdecyduje los. Gospodarstwa domowe zostaną wylosowane.

Zgodnie z nazwą badania – będzie ono dotyczyło różnych kwestii związanych z mobilnością mieszkańców okolic Warszawy, czyli m.in. tego, w jaki sposób przemieszczają się np. do pracy, czy szkoły, w jakich kierunkach zazwyczaj się poruszają i z jakiego środka lokomocji (czy też środków) korzystają. A to tylko niektóre z zagadnień, które zawarto w ankiecie.

Cel badania

Badanie, dzięki któremu można będzie ocenić i zweryfikować różne aspekty funkcjonowania osób mieszkających w granicach aglomeracji warszawskiej – dotyczących mobilności – ma swój określony cel.

Niektóre z pytań, które widnieją w ankiecie, nie bez powodu dotyczą także oceny jakości życia w miejscowości, w której mieszka osoba proszona o wypowiedzenie się.

Badanie ma dać odpowiedź na pytanie, jakie są problemy, plusy i minusy stanu aktualnego, co ma w przyszłości pomóc w podejmowaniu decyzji zmierzających do zapewnienia większej efektywności oraz komfortu mieszkańcom w przemieszczaniu się po terenie aglomeracji.

Dzięki przeprowadzonym ankietom można będzie zaplanować określone działania, zmierzające także do zapewnienia odpowiednich warunków organizacyjnych, technicznych, a także inwestycyjnych dla rozwoju nowoczesnego i przyjaznego dla środowiska transportu publicznego.

Chodzi tu zarówno o transport kolejowy czy autobusowy, jak również rozwijanie infrastruktury niezbędnej do jazdy na rowerze i ruchu pieszego

Badanie będzie realizowane przez ankieterów PBS Sp. z o.o.