Spotkanie organizacji pozarządowych Powiatu Otwockiego

Spotkanie organizacji pozarządowych Powiatu Otwockiego

III Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Otwockiego

Przedstawiciele działających w powiecie otwockim organizacji pozarządowych już po raz trzeci spotkali się podczas Forum, które zostało zorganizowane przez samorząd powiatowy oraz Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Wydarzenie miało miejsce 17 marca 2022 roku.

Rok 2022 będzie szczególnym czasem dla wielu osób, organizacji i instytucji. Nic nie wskazywało na to jeszcze w pierwszych jego tygodniach, jednak sytuacja zmieniła się radykalnie pod koniec lutego, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie.

Dziś wiele organizacji pozarządowych działających lokalnie w gminach i powiatach całej Polski, oprócz licznych zadań, które do tej pory były istotne społecznie, musi się także przygotować do nowych wyzwań, związanych z masowym napływem uchodźców do Polski. Samo rozlokowanie ok. dwóch milionów ludzi jest olbrzymim wyzwaniem.

Stworzenie im, szczególnie licznie przybyłym dzieciom, warunków do w miarę normalnego funkcjonowania jest także olbrzymim wyzwaniem. Od początku kryzysu widoczne było wielkie zaangażowanie wolontariuszy, działających w wielu organizacjach, bez których pomocy państwo nie dałoby sobie rady.

Koordynacja działań

III Forum NGO zorganizowano w celu skoordynowania różnorodnych działań podejmowanych przez organizacje działające w ramach tzw. trzeciego sektora.

Jest to cenna inicjatywa, szczególnie w obecnym czasie, wychodzenia z jednego kryzysu (związanego z pandemią), która doprowadziła do wielu problemów natury społecznej i gospodarczej i w obliczu następnego, związanego z wojną za naszą wschodnią granicą.

Problemy będą się nawarstwiać, a ich skala rosnąć, w związku z tym koordynacja działań i właściwe zarządzanie zasobami, jakimi dysponują organizacje NGO, może się przyczynić do zwiększenia efektywności inicjatyw szczególnie istotnych pod względem społecznym.

Czwartkowe spotkanie miało formułę dyskusji i zarazem warsztatów. Odbyło się w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku.