Nowa usługa UM w Józefowie – „Mobilny Urzędnik”

Nowa usługa UM w Józefowie – „Mobilny Urzędnik”

Istotne wsparcie dla niepełnosprawnych mieszkańców miasta

Polskie społeczeństwo, podobnie jak wiele innych społeczeństw europejskich, szybko się starzeje. W związku z tym konieczne jest wprowadzanie różnych programów, które mają na celu różnego rodzaju wsparcie dla seniorów, zmagających się z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnościami, w codziennym funkcjonowaniu.

Jednym z takich programów jest m.in. rządowy projekt „Opieka wytchnieniowa”, czy „Senior 75+”. Inicjatywami wartymi uwagi są również programy samorządowe i realizowane we współpracy z państwem czy też tzw. trzecim sektorem, czyli organizacjami pozarządowymi.

Każde takie działanie – zarówno skoordynowane, jak i podejmowane indywidualnie przez różne podmioty – jest znaczącym wsparciem dla osób potrzebujących i dla samego społeczeństwa, dzięki zwiększeniu aktywności osób je współtworzących.

Taką inicjatywą, wartą odnotowania, jest wprowadzenie przez Urząd Miasta Józefowa specjalnej usługi adresowanej do starszych i borykających się z nie najlepszą kondycją zdrowotną mieszkańców – „Mobilnego Urzędnika”.

Obsługa urzędowa w miejscu zamieszkania

„Mobilny Urzędnik” to nic innego, tylko świadczenie standardowych usług oferowanych przez magistrat – w nowej formule, w ramach której to nie obywatel udaje się do siedziby urzędu, ale przedstawiciel instytucji odwiedza osobę uprawnioną.

Na takie wsparcie w załatwianiu różnych spraw urzędowych mogą liczyć mieszkańcy Józefowa, którzy ukończyli siedemdziesiąty rok życia i zmagają się z niepełnosprawnością. Konieczne jest legitymowanie się stosownym orzeczeniem – o niepełnosprawności (w stopniu umiarkowanym albo znacznym).

Usługa świadczona w miejscu zamieszkania dotyczy np. wypełnienia różnych wniosków i dostarczenia ich do Urzędu Miasta Józefowa. Urzędnicy będą realizować nowe usługi mobilne w środy.

Należy pamiętać o konieczności każdorazowego zgłoszenia chęci skorzystania z usługi. Zgłoszenia można dokonać telefonicznie albo przesłać je drogą elektroniczną  Należy podać imię i nazwisko uprawnionego, adres, nr telefonu oraz sprawę, która w ramach usługi „Mobilny Urzędnik” ma być zrealizowana.

Ze szczegółowym regulaminem świadczenia usługi można się zapoznać w siedzibie UM w Józefowie i na jego stronie internetowej.