Ambitne plany rozwojowe Józefowa

Ambitne plany rozwojowe Józefowa

Infrastruktura ma znaczenie

Rok 2022 jest szczególnym czasem w historii Józefowa, który obchodzi jubileusz sześćdziesięciolecia nadania praw miejskich.

Można powiedzieć, że jubileusz stał się wyjątkową motywacją do realizacji szeroko zakrojonych projektów, które mają zmodernizować miasto i spowodować, żeby stało się miejscem jeszcze bardziej przyjaznym do życia.

Zielony Józefów, zanurzony w lasach i leżący nad wyjątkową rzeką Świder, dysponuje naturalnym rezerwuarem możliwości rozwojowych, którym należy jedynie „pomóc”, by dały nowy impuls miastu.

Możliwości te „przełożono” na realne środki, dzięki którym wiele istotnych dla Józefowa inwestycji zostanie zrealizowanych już w najbliższej przyszłości.

Miasto przeznaczy ponad sześćdziesiąt milionów złotych na finalizację wielu projektów infrastrukturalnych i kulturalnych. Warto tu wymienić przede wszystkim inwestycje w sieć wodociągową i kanalizacyjną oraz w modernizację ulic.

Dla rozwoju i kultury

Miasto to szczególny organizm, który do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje zarówno różnych nieruchomości, infrastruktury technicznej, jak i wartości duchowych, które tworzą niepowtarzalny klimat miejsca.

Nie inaczej jest w Józefowie, dlatego w jubileuszowym roku władze miasta zwracają szczególną uwagę zarówno na te kwestie, które są istotne ze względu na komfort i bezpieczeństwo życia mieszkańców, jak i na te, które decydują o rozwoju miasta jako wspólnoty lokalnej i kulturowej.

W tym celu zainicjowano już wiele projektów, które niedługo zostaną sfinalizowane oraz dokonano istotnych prac projektowych, dotyczących kolejnych inicjatyw.

Warto tu wspomnieć m.in. o projektach dotyczących zagospodarowania brzegów rzeki Świder, tak aby na nowo zaczęły one pełnić funkcję rekreacyjną – jak to miało miejsce szczególnie przed II wojną światową, kiedy Józefów słynął jako atrakcyjne letnisko, głównie dla mieszkańców niedalekiej Warszawy.

Więcej informacji o planach inwestycyjnych miasta – na stronie internetowej Józefowa.