Józefów wolny od reklam i banerów?

Józefów wolny od reklam i banerów?

Przestrzeń miejska zostanie uporządkowana

„Baneroza”, „reklamoza”? To obok „betonozy” jedne z największych (przynajmniej z powodów estetycznych i wizerunkowych) bolączki polskich miast – zarówno największych aglomeracji, jak i niewielkich miasteczek.

Problemy te szczególnie rażą w miejscach eksponowanych, takich jak dzielnice zabytkowe, czy też najpopularniejsze deptaki, place i ulice. W ostatnich kilkunastu latach wszystkie te niekorzystne „zjawiska” rozwijały się w całej Polsce dynamicznie – m.in. dlatego, że nie było odpowiednich uwarunkowań prawnych, które takie kwestie jak estetyka miast, regulowałyby w sposób obligatoryjny – na poziomie krajowym albo lokalnym.

Brak odpowiedniej dbałości o jakość estetyczną miejsc, w których żyjemy, wynika często ze względów funkcjonalnych i co za tym idzie – również ekonomicznych.

„Betonoza” zalała rynki i inne place naszych miast, z których znikła zieleń oraz elementy małej architektury, które dodawały tym miejscom szczególnego klimatu i charakteru. Na szczęście w ostatnich latach zmienia się podejście do zagospodarowywania przestrzeni miejskiej.

Ostatnie tygodnie z plastycznym chaosem

Józefów dołączył do tych miast, które zdecydowały się na podjęcie odpowiednich kroków, które pozwolą skutecznie zadbać o estetykę miejscowości. Stosowną decyzję, czyli tzw. „uchwałę reklamową”, Rada Miasta podjęła rok temu.

Zgodnie z jej zapisami takie elementy plastyczne jak banery, szyldy oraz reklamy muszą zostać zdemontowane albo dostosowane do norm. Taka decyzja jest istotna dla wizerunku miasta, w którym do niedawna raził chaos estetyczny „wywołany” przez tak z pozoru niewielkie elementy.

Już niedługo przestaną razić zarówno mieszkańców Józefowa, jak i turystów, a miasto odświeży swój wizerunek, dzięki uporządkowaniu obiektów małej architektury „funkcjonujących” w przestrzeni publicznej. Właściciele banerów, reklam i szyldów mieli rok na dostosowanie się do nowych warunków wyznaczonych przez uchwałę.

Okres ten kończy się 20 listopada 2022 r. Od 1 stycznia 2023 r. wprowadzona zostanie opłata reklamowa.