Planowany remont nawierzchni jezdni na ulicy Piłsudskiego w Józefowie wpływa na trasy autobusów

Planowany remont nawierzchni jezdni na ulicy Piłsudskiego w Józefowie wpływa na trasy autobusów

Józefów przygotowuje się do przystąpienia do następnego etapu naprawy nawierzchni jezdni, co będzie miało bezpośredni wpływ na ruch na ulicy Piłsudskiego. Na początek remontu zaplanowano 7 lutego 2024 roku, a prace ruszą o godzinie 7:00. Z uwagi na te planowane prace, konieczne jest wprowadzenie pewnych zmian w organizacji ruchu drogowego, które pozostaną w mocy do czasu zakończenia prac remontowych.

W szczególności dotyczy to linii autobusowych L50 – ale tylko dla kursów wariantowych przejeżdżających przez kraniec PKP FALENICA po obsłużeniu tamtejszych przystanków oraz N72, ale tylko kierujących się do krańców STARE MIASTO/ORLA. Obie te linie zostaną przekierowane na alternatywną trasę.

Zmieniona trasa przebiegać będzie od ronda Popiełuszki w Michalinie, które jest skrzyżowaniem ulic Piłsudskiego i Granicznej, przez linię kolejową nr 7 w Michalinie, dalej ulicą Sikorskiego, ponownie przez linię kolejową nr 7 już w Józefowie, aż do ulicy Piłsudskiego. Następnie autobusy wrócą na swoje podstawowe trasy.

W związku z przekierowaniami, zostaje zawieszony ruch na przystankach autobusowych PKP MICHALIN 01 oraz CICHA 01 i 02. Komunikacja miejska nie będzie tam zatrzymywać się do czasu zakończenia prac remontowych.