Historyczna willa "Patria" w Józefowie dodana do rejestru zabytków Mazowsza

Historyczna willa "Patria" w Józefowie dodana do rejestru zabytków Mazowsza

W bezpośrednim sąsiedztwie stolicy, w miejscowości Józefów, mieści się zabytkowa Willa „Patria”. Obiekt ten został niedawno wpisany do rejestru zabytków województwa mazowieckiego, co zostało ogłoszone przez profesora Jakuba Lewickiego. Profesor podkreślił, że willa stanowi znamienną pamiątkę ewolucji i zmian urbanistycznych, które miały miejsce w letniskowych okolicach Warszawy, znajdujących się wzdłuż trasy Kolei Nadwiślańskiej.

Prof. Jakub Lewicki, pełniący funkcję Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, podjął decyzję o oficjalnym wpisaniu budynku willi „Patria”, położonej przy ulicy Sosnowej 29 w Józefowie, powiat otwocki, do rejestru zabytków swojego województwa. Decyzja ta była wynikiem wniosku zgłoszonego przez właściciela obiektu.

Profesor Lewicki podkreślił wyjątkowy charakter Willi „Patria”, którą opisał jako cenny egzemplarz typowej dla Józefowa architektury letniskowej. Obiekt ten wyróżnia się unikalnym artystycznym wyrazem oraz bogatą ornamentyką architektoniczną, wykonaną za pomocą różnorodnych technik. Profesor zwrócił uwagę na to, że budynek wyodrębnia się dzięki dekoracji reliefowej inspirowanej obrazami tańczących kobiet, znanych jako „tancerki Borghese” z II wieku n.e., oraz obrazami muz i masek teatralnych.

Według konserwatora zabytków, willa „Patria” posiada także ogromną wartość historyczną. Wskazał on, że obiekt ten jest żywym dowodem na rozwój i urbanistyczne przekształcenia miejscowości letniskowych podwarszawskich, które miały miejsce wzdłuż linii Kolei Nadwiślańskiej.