Ślubowanie 23 nowych funkcjonariuszy w Pałacu Mostowskich

Ślubowanie 23 nowych funkcjonariuszy w Pałacu Mostowskich

Za nami ceremonia ślubowania 23 nowych rekrutów Policji, która odbyła się na wewnętrznym dziedzińcu Pałacu Mostowskich. Grupa, składająca się z 11 mężczyzn i 12 kobiet, którzy właśnie dołączają do stołecznego garnizonu, po ukończeniu podstawowego szkolenia, wpisze się w struktury oddziału prewencji.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku, a następnie wprowadzono poczet sztandarowy. Młodzi funkcjonariusze, którzy z sukcesem przeszli przez wszystkie rundy procesu rekrutacyjnego, powtarzali za Komendantem Stołecznym, inspektorem Dariuszem Walichnowskim, treść roty, mówiącej o wierności narodowi, ochronie porządku prawnego ustanowionego przez Konstytucję RP, a także o pilnym przestrzeganiu prawa i poszanowaniu tajemnic służbowych. Ślubowanie zawierało również zapewnienie o strzeżeniu honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzeganiu etyki zawodowej.

Po ceremonii ślubowania Komendant Stołeczny, inspektor Dariusz Walichnowski, serdecznie przywitał nowych policjantów. Wyraził swoje gratulacje związane z decyzją o dołączeniu do szeregów Policji i podkreślił ciężar odpowiedzialności, który teraz na nich spoczywa. Podkreślił, że pełnienie służby to duże zobowiązanie wobec społeczeństwa, które od funkcjonariuszy oczekuje zapewnienia bezpieczeństwa i rzetelnego wykonania obowiązków zgodnie z zasadami etyki zawodowej.