Druga tura spotkań informacyjnych dotyczących rozbudowy DK79 pomiędzy Piasecznem a Solcem

Druga tura spotkań informacyjnych dotyczących rozbudowy DK79 pomiędzy Piasecznem a Solcem

W najbliższy wtorek, 18 czerwca, o godzinie 17:00, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ulicy Kościuszki 5, odbędzie się drugie spotkanie informacyjne na temat planowanego projektu rozbudowy drogi krajowej DK79. Celem spotkania jest zaproponowanie okazji do zapoznania się z planami rozwoju drogi o długości około 7,8 km między Piasecznem a Solcem. Spotkanie to stanowi również platformę dla mieszkańców i innych zainteresowanych stron do zadawania pytań i przedstawiania swoich propozycji odnośnie projektu.

W następnej fazie projektanci dokładnie przeanalizują wszystkie zgłoszone postulaty i uwagi, aby zdecydować, czy możliwe są jakiekolwiek modyfikacje wstępnie zaproponowanych rozwiązań technicznych.

Planowany projekt rozbudowy zakłada modernizację istniejącej DK79 tak, aby spełniała ona wymogi parametrów trasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Projekt przewiduje budowę dwóch jezdni, z których każda będzie miała po dwa pasy ruchu. Ponadto dostęp do drogi będzie możliwy dzięki skrzyżowaniom na poziomie terenu oraz interakcji z ulicą Okulickiego.

W ramach rozbudowy planowane jest również utworzenie i przebudowa dróg obsługujących przyległe tereny. Przewidziane są także chodniki oraz ścieżki pieszo-rowerowe lub wyłącznie rowerowe, zatoki autobusowe oraz kładki dla pieszych i rowerzystów. Dodatkowo inwestycja obejmuje instalację urządzeń służących ochronie środowiska i poprawie bezpieczeństwa na drodze.