Pomoc radnego dla mieszkańców kamienicy na Pradze Północ, zalewanej podczas deszczu

Pomoc radnego dla mieszkańców kamienicy na Pradze Północ, zalewanej podczas deszczu

Mieszkańcy XIX-wiecznej kamienicy na Pradze Północ cierpią od lat z powodu nieszczelności budynku, wynikającej ze złego stanu technicznego. Budynek, który powstał w latach 70. XIX wieku przy ulicy Olszowej, wymaga kompleksowych prac remontowych. Obecnie woda z ulew przenika do wnętrza konstrukcji, zarówno na klatkę schodową, jak i do poszczególnych lokali mieszkalnych. Dzielnica przyznaje, że nieruchomość jest w stanie wymagającym natychmiastowej interwencji, jednak do tej pory podjęte działania były jedynie reakcją doraźną na najbardziej palące problemy.

Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Praga Północ odpowiada za administrację budynkiem. Radny tej dzielnicy, Krzysztof Michalski, zauważa i publicznie zwraca uwagę na alarmujący stan techniczny kamienicy. Jego obawa dotyczy nie tylko bieżącego stanu budynku, ale także jego historycznej wartości. Zaniepokojony sytuacją mieszkańców, której kulminacja miała miejsce podczas ostatniej ulewy, wyraził swoje niezadowolenie w mediach społecznościowych. Podał, że nieruchomość zabytkowa jest systematycznie zaniedbywana.

Michalski wskazał, że sobotnia ulewa, która spowodowała zalanie kamienicy, była ostatnią kroplą. Po otrzymaniu informacji od zaniepokojonych mieszkańców, sam udał się na miejsce, aby ocenić skalę problemu. Jego działania zaowocowały interpelacją skierowaną do Zarządu Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Praga Północ. Zadał pytanie o plany zarządu dla tej szczególnej nieruchomości. Radny zwrócił się również z prośbą do urzędników o udostępnienie dokumentów dotyczących inspekcji budynku i ewentualnych decyzji wydanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.