Realizacja nowych inwestycji drogowych w gminie Józefów

Realizacja nowych inwestycji drogowych w gminie Józefów

Rozpoczęcie nowej inwestycji drogowej ma miejsce w gminie Józefów, która otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przetargi na budowę dróg dla pieszych w miejscowości Samsonówka oraz przy ulicy Zielonej w Józefowie zostały już ogłoszone. Dodatkowo, planowane jest przeprowadzenie kolejnego przetargu dotyczącego modernizacji drogi w Samsonówce.

Przyznane środki z RFRD, które zostaną wykorzystane na sfinansowanie tych dwóch pierwszych zadań, pochodzą z puli przeznaczonej na „poprawę bezpieczeństwa na drogach lokalnych”. W Samsonówce lokalny samorząd zamierza podjąć się budowy trzech chodników o łącznej długości niemal 1200 metrów. Natomiast przy ulicy Zielonej w Józefowie powstaną dwa nowe odcinki chodników, które razem będą miały ponad 400 metrów długości.

Firmy zainteresowane wykonaniem tych zadań mogą zgłaszać swoje oferty aż do 6 listopada. Wybrane podmioty będą miały 200 dni na ukończenie wszystkich prac budowlanych związanych z realizacją tych zadań.