Indywidualne konsultacje dla pracodawców w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku

Indywidualne konsultacje dla pracodawców w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku z radością informuje o możliwości skorzystania z indywidualnych konsultacji przez pracodawców. Celem tych spotkań jest oferowanie pomocy oraz porad z zakresu zatrudnienia i praw pracowniczych.

W dniu 24 października, urząd zapewni punkt informacyjno-konsultacyjny, który będzie dostępny w godzinach od 8:30 do 15:00. Spotkania odbędą się w budynku urzędu, który mieści się na ulicy Górnej 11. Jest to doskonała okazja dla pracodawców, aby porozmawiać o ewentualnych problemach lub wątpliwościach, które mogą napotkać w swojej codziennej pracy.

Kolejnego dnia, tj. 25 października, pracownicy urzędu będą dostępni również mobilnie. Na zgłoszone zapotrzebowanie specjaliści odwiedzą pracodawcę bezpośrednio w jego siedzibie, co jest niezwykle wygodne dla tych, którzy nie mogą odwiedzić urzędu osobiście.

Rezerwacje spotkań oraz dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 603 103 090 dla zapisów na konsultacje stacjonarne oraz 503 851 384 dla zgłoszeń na konsultacje mobilne.