Skuteczna pomoc dla właścicieli lasów

Skuteczna pomoc dla właścicieli lasów

ARiMR wspiera inwestycje proekologiczne w lasach prywatnych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa realizuje do końca bieżącego roku program mający na celu wsparcie właścicieli lasów prywatnych w proekologicznym zarządzaniu posiadanych przez nich obszarów leśnych.

Pomoc oferowana jest w ramach programu pn. „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”.

Środki dotyczą konkretnych działań i zabiegów na terenie lasów prywatnych, których celem jest zwiększenie wartości ekologicznej takich kompleksów flory i fauny.

O dofinansowanie mogą się starać właściciele lasów, pod warunkiem, że znajdujące się w ich posiadaniu drzewostany mają nie mniej niż jedenaście i nie więcej niż sześćdziesiąt lat.

Jest jeszcze jeden niezbędny warunek, jaki należy spełnić, żeby możliwe było uzyskanie pomocy programowej z ARiMR – dla drzewostanów objętych dotacją musi być opracowany Uproszczony Plan Urządzenia Lasu albo wydana decyzja starosty w tym zakresie.

Pomoc może dotyczyć tylko tych terenów lasów prywatnych, na których są planowane inwestycje objęte programem.

Jakie inwestycje mogą uzyskać wsparcie?

Na wykonanie jakich zadań można otrzymać wsparcie finansowe ARiMR? Katalog jest dość szeroki i bezpośrednio związany z tworzeniem drzewostanu wyższej jakości.

Właściciel prywatnego lasu może się starać o wsparcie m.in. decydując się na zmianę składu drzewostanu poprzez dolesienie zaistniałych luk w drzewostanie, ale to nie wszystko.

ARiMR dofinansuje również wprowadzenie drugiego piętra w obecnym drzewostanie, pod warunkiem, że średni wiek gatunku dominującego na obszarze mającym być poddanym tym zabiegom mieści się w przedziale od 30 do 50 lat.

Z uwagi na to, że zwiększenie zróżnicowania gatunkowego w drzewostanie jest również działaniem sprzyjającym podwyższeniu jego wartości przyrodniczej, właściciel lasu może otrzymać środki na wprowadzenie tzw. podszytu, gdy średni wiek dominującego na tym obszarze leśnym gatunku mieści się w limicie od 30 do 60 lat.

Inne prace, które mogą zostać zrealizowane dzięki wsparciu środków państwowych to m.in. czyszczenie późne, czyli cięcia mające na celu właściwą pielęgnację drzewostanu.

Pełny wykaz inwestycji objętych dofinansowaniem ARiMR można znaleźć w serwisie agencji i w placówkach na terenie całego kraju.

Lasy są zielonymi płucami Polski. Jesteś zainteresowany nowoczesnymi technologami, dzięki którym można efektywniej zarządzać obszarami leśnymi – przeczytaj do czego leśnikom mogą służyć drony?