Józefów wysoko w rankingu gmin województwa mazowieckiego

Józefów wysoko w rankingu gmin województwa mazowieckiego

5. miejsce zobowiązuje!

Józefów znalazł się w pierwszej piątce rankingu gmin województwa mazowieckiego, oceniającego ich potencjał społeczno-gospodarczy. Analiza, na podstawie której powstało zestawienie została sporządzona przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej (organizatora wydarzenia) we współpracy z Urzędem Statystycznym w Warszawie.

W zestawieniu dotyczącym Mazowsza, a dokładniej – gmin miejskich województwa mazowieckiego -obok Józefowa znalazły się również: Podkowa Leśna (na pierwszym miejscu), Ząbki, Legionowo i Pruszków.

W ramach rankingu gminy oceniane są w porównywalnych kategoriach – są to np. gminy miejskie o podobnym potencjale ludnościowym, geograficznym czy gospodarczym. Dzięki wprowadzeniu takiej formuły zestawienie jest miarodajne i wiarygodne.

Celem inicjatywy jest docenienie i promowanie gmin, które wyróżniają się pod względem rozwoju na poziomie społecznym i gospodarczym, korzystając z takich możliwości, jakie mają i jakie, dzięki podejmowaniu różnych aktywności i przedsięwzięć z powodzeniem rozwijają.

Kryteria rankingowe

Ranking opracowano zgodnie ze szczegółowymi kryteriami, które pozwalają wiarygodnie ocenić samorządy pod wieloma względami. Zwrócono uwagę m.in. na dochody na jednego mieszkańca w danej gminie, wydatki na inwestycje, oświatę, kulturę oraz inwestycje wspierające środowisko naturalne.

Kolejne kryteria to m.in.: przedsiębiorczość, uzyskane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, współpraca z NGO, migracja, czy wyniki uzyskiwane przez uczniów i słuchaczy szkół działających na terenie gminy.

Ranking został opracowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego we współpracy z Urzędem Statystycznym w Warszawie, którego dane stanowiły podstawę oceny samorządów.

Wyniki ogłoszono podczas uroczystej gali, która odbyła się 7 grudnia 2021 r.