Interesuje Cię rozwój Józefowa? Zgłoś swój projekt!

Interesuje Cię rozwój Józefowa? Zgłoś swój projekt!

Rusza Budżet Obywatelski na rok 2022

Tylko do 31 grudnia 2021 r. można zgłaszać projekty, które będą mogły być zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Józefowa. Na ten cel wyodrębniono łączą kwotę w wysokości 665 tysięcy złotych. Środki te zostaną rozdysponowane na realizację zgłoszonych przez mieszkańców Józefowa projektów, które uzyskają największe uznanie podczas głosowania nad Budżetem Obywatelskim.

Jeśli jesteś autorem pomysłu, który mógłby pozytywnie wpłynąć na życie mieszkańców miasta, a do tej pory wahałeś się, czy przedstawić go szerszemu gremium – warto zrobić to już teraz i nie czekać aż do następnego roku. W tym czasie twój projekt może „wyjść” ze strefy teorii do praktyki.

Zainteresowanie możliwością partycypowania w kształtowaniu wyodrębnionej części budżetów miejskich, czyli właśnie w Budżetach Obywatelskich, zwiększa się z roku na rok. Z pewnością wpływ na coraz większą aktywność mieszkańców miast w tym zakresie mają widoczne efekty funkcjonowania tej formuły finansowania społecznie istotnych celów.

Zrealizowane projekty są po prostu widoczne, namacalne i co najważniejsze – działają, zgodnie z zamierzeniami twórców.

Budżet Obywatelski – jak to działa?

Budżety Obywatelskie są wydzielonymi częściami budżetów miast, o których rozdysponowaniu decydują bezpośrednio mieszkańcy danego miasta. Budżet Obywatelski ma za zadanie integrować lokalną społeczność wokół wspólnych celów. Pozwala też realnie partycypować w wydatkach miasta na cele, które zyskują demokratyczne poparcie.

O tym, które projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego zostaną zrealizowane decydują mieszkańcy w ramach bezpośredniego głosowania.

Tej procedurze poddane są projekty, które są prawidłowo zgłoszone i zostaną zweryfikowane pod względem formalnym. Lista zaakceptowanych projektów zostaje przedstawiona do głosowania, które decyduje o tym, które projekty zostaną sfinalizowane, jako te, które cieszą się największą popularnością mieszkańców miasta.

Aby zgłosić projekt – konieczne jest dołączenie do niego listy osób, które go popierają. Musi to być co najmniej piętnastu mieszkańców danego miasta – w naszym przypadku – Józefowa. Do tej liczby nie wlicza się osoby lub osób zgłaszających projekt.

Jakie projekty są realizowane w ramach budżetów partycypacyjnych? Często dotyczą one np. rekreacji i zapewnienia mieszkańcom większego komfortu w codziennym życiu.