Wymień kocioł – uzyskaj dotację

Wymień kocioł – uzyskaj dotację

Ruszył miejski program wspierający wymianę kotłów

Mieszkańcy Józefowa, którzy chcą wymienić źródła ciepła na paliwo stałe mogą to już uczynić i uzyskać różne formy pomocy finansowej. Jedną z nich jest dofinansowanie z programu miejskiego. Wnioski są przyjmowane do 31 marca 2022 r. lub do wyczerpania puli środków przeznaczonych na ten cel.

Dofinansowanie można otrzymać w przypadku zakupu oraz montażu urządzeń gwarantujących mniejszą niż dotychczasowa emisyjność. Środki pochodzące z programu przeznaczymy na zakup pomp ciepła, kotłów elektrycznych, gazowych lub olejowych oraz kotłów na biomasę.

Maksymalna kwota dofinansowania, o jaką można się ubiegać to sześć tysięcy złotych. Wysokość kwoty, która zostanie przyznana zależy od tego, jakie źródło ciepła będzie przedmiotem planowanej inwestycji.

Program jest realizowany na podstawie uchwały antysmogowej, w ramach której uznano, że wszystkie kotły, które nie spełniają określonych norm technicznych i tym samym emisyjnych, muszą być wymienione do końca 2022 roku.

Z programu mogą korzystać nie tylko właściciele domów jednorodzinnych, ale również m.in. wielorodzinnych i lokali w takich budynkach, jeśli obecnie jest tam zainstalowane urządzenie na paliwo stałe.

Podstawowe warunki programu

Aby móc się starać o dofinansowanie z programu miejskiego konieczne jest spełnienie podstawowych formalności. Dotyczą one m.in. samej nieruchomości, której stan prawny musi być uregulowany.

Osoba starająca się o dofinasowanie decyduje się na trwałą likwidację źródeł ciepła na paliwo stałe. Sporządzona musi zostać inwentaryzacja źródeł ciepła, które znajdują się w całym budynku albo w budynkach, które należą do nieruchomości.

Należy pamiętać o tym, że ze środków pochodzących z dotacji można sfinansować jedynie zakup nowych urządzeń grzewczych.

Muszą one też posiadać stosowne etykiety energetyczne. Dotacja będzie wypłacona wtedy, gdy okazane zostaną informacje dotyczące cech technicznych nowego źródła ciepła.

O otrzymaniu dotacji zdecyduje kolejność złożenia wniosku.

Szczegółowe informacje na temat programu znaleźć można w regulaminie na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Józefowie.

Wszystkie gminy w Polsce podejmują działania na rzecz poprawy jakości powietrza. Zobacz jakie jeszcze pomysły można wdrożyć, żeby powietrze stawało się czystsze.