Ważne inwestycje będą kontynuowane

Ważne inwestycje będą kontynuowane

Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Józefowie

Inwestycje w rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej są jednymi z najistotniejszych dla mieszkańców obszarów, które do tej pory nie mogły z nich korzystać. Sprawna sieć wodno-kanalizacyjna znacznie zwiększa komfort codziennego funkcjonowania, nie jest również obojętna dla środowiska.

Im większy obszar objęty jest działaniem urządzeń wodno-kanalizacyjnych, tym lepiej również dla środowiska naturalnego. Inwestycje w taką sieć są jednymi z najważniejszych realizowanych przez gminy.

Ponieważ mają znaczenie priorytetowe, często wykonywane są przed innymi pracami mającymi na celu rozwój infrastruktury miejskiej i wiejskiej. Zadania te wymagają sporych nakładów finansowych. W Józefowie, w ubiegłym roku udało się wykonać wiele nowych odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej, m.in. dzięki posiadanym przez miasto oszczędnościom.

Na ten cel wygospodarowano łącznie niemal dziewięć milionów złotych. Bez mała jedna trzecia część tej kwoty pochodziła z oszczędności oraz ze sfinalizowanych transakcji sprzedaży należących do miasta działek.

Gdzie udało się zakończyć prace?

Z sieci wodno-kanalizacyjnej mogą już korzystać m.in. mieszkańcy ul. Słowiczej i Żurawiej, czy Jęczmiennej. Na niektórych odcinkach zakres prac został rozszerzony o kolejne inwestycje, m.in. w modernizację gazociągu. Budowana jest także kanalizacja oraz wodociągi.

Oprócz prac już zakończonych, inne znajdują się w fazie realizacji, której zakończenie planowane jest na miesiące wiosenne 2022 roku.

Dodatkowo, dzięki oszczędnościom w budżecie, możliwe będzie rozpoczęcie następnych projektów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych dla innych ulicach w mieście.

Pełny wykaz inwestycji zrealizowanych w 2021 r. opublikowano na stronie internetowej Miasta Józefowa.

Inwestycje w infrastrukturę zapewniającą dostęp do czystej wody oraz kanalizacji są wspierane również w ramach funduszy rządowych. Jakie warunki muszą spełnić gminy, by otrzymać stosowne dofinansowanie – sprawdź w artykule na Ejawor.pl.