W Józefowie będzie działał lokalny PSZOK

W Józefowie będzie działał lokalny PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Józefowie

W ostatnich latach zmieniło się w Polsce wiele pod względem gospodarowania odpadami – począwszy od selekcji, którą wykonujemy w domu, poprzez możliwość korzystania z odpowiednich kontenerów powszechnie używanych i specjalistycznych (np. na elektrośmieci o niewielkich gabarytach) po tzw. PSZOKI-i, czyli Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, które są zlokalizowane w wielu miejscowościach na stałe i znacznie ułatwiają proces zbiórki, np. odpadów wielkogabarytowych.

Oprócz PSZOK-ów, gminy organizują również cykliczny odbiór tego rodzaju odpadów na swoim terenie. Dzięki kompleksowemu podejściu do tego problemu, możliwe jest uzyskiwanie optymalnych wyników, z korzyścią dla samych mieszkańców, gminy, jak i środowiska naturalnego.

W Józefowie do tej pory nie było stałego punktu PSZOK, do którego mieszkańcy mogliby kierować odpady. Zadania związane z wywożeniem odpadów segregowanych realizowane było i jest poprzez ich wywiezienie raz w miesiącu.

Obecnie trwają prace przy budowie Selektywnego Punktu Zbiórki Odpadów dla miasta Józefów. Uruchomienie PSZOK-u planuje się na przyszły rok – prawdopodobnie będzie to luty 2023 r.

Czy PSZOK w Józefowie ma sens?

Mogłoby się wydawać, że gospodarka odpadami w niedużym mieście (po wielu zmianach na poziomie krajowym, które, są realizowane w ciągu ostatnich kilku lat) jest już odpowiednia i wystarczająca.

Z jednej strony – tak. Mieszkańcy mogą „trudniejsze” odpady bez problemu przekazywać do właściwego punktu, dzięki zorganizowaniu wywozu takich śmieci z miejsc, które zostały już dawno ustalone i w wiadomych terminach.

Warto jednak zauważyć, że takie punkty jak PSZOK-i sprawdzają się doskonale w innych miastach, nie tylko tych większych, ale porównywalnych z Józefowem. Przyczyniają się one bez wątpienia do zwiększenia efektywności gospodarki związanej z odpadami, np. z recyklingiem śmieci, co finalnie doprowadza do tego, że odpadów jest mniej i praca związana z „zarządzaniem” nimi jest prostsza, szybsza i skuteczniejsza.

Na terenie budowanego właśnie punktu zostaną również zainstalowane tablice, które będą dokładnie informować użytkowników PSZOK-u jak działają nie tylko takie punkty, ale również cały nowoczesny system gospodarowania odpadkami, tak, aby były one nie tylko jak najmniejszym obciążeniem dla środowiska, ale również, by odpowiednio zagospodarowane, przyczyniały się do redukcji wytwarzania kolejnych odpadów.

Czy korzystanie z PSZOK-ów jest dla wszystkich zrozumiałe? Jak się okazuje – nie zawsze. Przeczytaj dlaczego wiele osób źle segreguje odpady?