Stabilność władzy w Józefowie – przyjęcie składu prezydium Rady Miejskiej na nową kadencję

Stabilność władzy w Józefowie – przyjęcie składu prezydium Rady Miejskiej na nową kadencję

Początek maja przyniósł pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Miejskiej w Józefowie, dokładnie 6 maja. Podczas tej inaugurującej sesji, radni podjęli decyzję o utrzymaniu obecnego składu prezydium. Oznacza to, że przez najbliższe pięć lat Jerzy Hajduk pozostanie na fotelu przewodniczącego RM, a funkcje wiceprzewodniczących nadal będą pełnić Teresa Sitarz i Jan Zielonka.

Prócz tego, uchwalono również składy czterech kluczowych komisji rady oraz ich przewodniczących. Komisję rewizyjną będzie nadal kierował Andrzej Łokaj, który sprawował tę rolę przez poprzednie 5 lat. Z kolei Jan Kudełka został ponownie wybrany na czoło komisji budżetu i finansów. Komisją zajmującą się oświatą, kulturą, zdrowiem oraz sprawami społecznymi będzie zarządzać Maria Kudełka. Ostatnia z nich, komisja skarg, wniosków i petycji, ma na swoim czele Tadeusza Gontarza.

Znamienne jest to, że większość, a dokładnie 12 na 15 radnych, pełniło swoje funkcje już w poprzedniej kadencji. Sesja była również okazją do ślubowania członków rady oraz burmistrza Romana Dziury, dla którego jest to już piąta kolejna kadencja na tym stanowisku.