Przebudowa infrastruktury drogowej w Siedliskach – znaczący projekt Gminy Józefów

Przebudowa infrastruktury drogowej w Siedliskach – znaczący projekt Gminy Józefów

Głównym celem strategii rozwoju Gminy Józefów jest unowocześnienie istniejącej infrastruktury drogowej w miejscowości Siedliska, co jest kluczową inwestycją planowaną przez samorząd lokalny. Wprowadzenie planowanych ulepszeń ma na celu podniesienie standardu dróg w tej części gminy, co jest długo oczekiwanym projektem przez mieszkańców.

Wdrożenie tego ambitnego projektu stało się możliwe dzięki środkom finansowym uzyskanym z Unii Europejskiej, dzięki czemu możliwa stała się realizacja tych kluczowych planów samorządowych. Proces wyboru wykonawcy prac jest obecnie przed otwarciem, ponieważ został ogłoszony przetarg. Wszystkie zainteresowane strony mają możliwość składania ofert na ten projekt przez kolejne dwa tygodnie.

W zakresie prac przewidzianych do wykonania na rzecz modernizacji infrastruktury drogowej, najważniejszym zadaniem jest utworzenie nowego pokrycia na odcinku drogi o długości przekraczającej 1100 metrów. Przewiduje się również wymianę dwóch istniejących przepustów w ramach tego projektu.

Dodatkowo, aby zwiększyć bezpieczeństwo na drogach, planowany jest montaż poboczy po obu stronach jezdni o szerokości 3,5 metra, która będzie wyposażona w cztery „mijanki” o szerokości rozszerzonej do 5 metrów. Te poprawki zdecydowanie wpłyną na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg w miejscowości Siedliska.