Modernizacja synagogi w Józefowie

Modernizacja synagogi w Józefowie

Władze Józefowa, miasteczka na terenie powiatu biłgorajskiego, otrzymały grant w wysokości niemal 400 tysięcy złotych. Te środki finansowe przeznaczone są na renowację systemu grzewczego oraz nowoczesną kotłownię gazową zlokalizowaną w miejscowej synagodze. Miejsce to jest obecnie siedzibą biblioteki miejskiej oraz pełni funkcję zakwaterowania dla gości. Fundusze zostały przyznane w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków.

Roman Dziura, burmistrz miasta Józefów, wyraził nadzieje na efektywność oraz niezawodność nowo zainstalowanego sprzętu. Wyjaśnił również, że planują przeprowadzić renowacje hoteliku znajdującego się w budynku synagogi – chodzi tu przede wszystkim o poprawę jakości drzwi wejściowych oraz łazienek. Dziura dodał także, że są plany dotyczące zagospodarowania przestrzeni dookoła synagogi. Wszystko to zostało uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej, a zakończenie projektu oczekiwane jest na wiosnę 2024 roku.

Synagoga w Józefowie ma swoje korzenie sięgające lat 70. XIX wieku, kiedy to została wzniesiona na miejscu starszego miejsca kultu religijnego. Podczas II wojny światowej budynek doznał poważnych zniszczeń. Po zakończeniu konfliktu, synagoga była wykorzystywana jako magazyn GS-u, jednak po zawaleniu się dachu popadła w ruinę. W latach 1985-91 przeprowadzono renowację obiektu, przekształcając go na miejską bibliotekę publiczną.