Planowana ekspansja Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie zwiększy możliwości leczenia dzieci

Planowana ekspansja Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie zwiększy możliwości leczenia dzieci

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii, zlokalizowane w Józefowie, przygotowuje grunt pod znaczącą rozbudowę. Ta ambitna inicjatywa ma na celu poszerzenie możliwości terapeutycznych w obszarze psychiatrii dziecięcej. Prace budowlane mają zapoczątkować dynamiczną transformację centrum już w przyszłym roku.

Plany rozbudowy przewidują budowę nowego obiektu, który będzie służył młodym pacjentom. W tym nowoczesnym obiekcie znajdą się gabinety terapeutyczne, oddział diagnostyki i terapii dla niemowląt, a także oddział dziecięcy.

Lidia Popek, ordynatorka oddziału psychiatrycznego dla dzieci, podkreśla, że główną motywacją do rozbudowy jest chęć poprawy komfortu pacjentów. Wyraża również swoje zaniepokojenie na temat wieloletnich zaniedbań w kwestii finansowania psychiatrii dziecięcej. Popek aspiruje do tego, aby warunki leczenia w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii dorównywały standardom innych oddziałów psychiatrycznych w Polsce.